Affärsvillkor – 9bureau.se

14. Support- och driftsavtal

9bureau erbjuder och tillhandahåller support- och driftavtal för ägare av WordPress-webbplatser och -webbplatser.

Innehållet i ett support- och driftavtal varierar efter behov och avtalas alltid med kunden innan avtalet träder i kraft.

Ett standard support- och driftavtal innefattar vanligtvis regelbundet underhåll och uppdatering av kundens hemsida på månadsbasis.

Ett support- och driftavtal kan sträcka sig från vanligt underhåll av kundens hemsida på månadsbasis till dagligt underhåll och övervakning av avancerade funktioner och säkerhet på kundens hemsida.

Ett support- och driftavtal kan även innehålla innehållsredigering, tillägg av nya funktioner, ändringar av layout och webbdesign m.m.

Support och driftavtal erbjuds både till befintliga kunder och till nya kunder.

Alla personer i myndig ålder kan ingå ett support- och driftavtal med 9bureau utan ett tidigare kundförhållande.

Ett support- och driftavtal kan ingås som ett separat avtal och/eller som en del av ett större avtal mellan 9bureau och kund.

Endast 9bureau kan ta på sig administratörsrollen på kundens hemsida så länge ett aktivt support- och driftavtal gäller mellan kunden och 9bureau.

14.1 Betalning av support och driftavtal

Ett support- och driftavtal mellan 9bureau och en kund betalas månadsvis i förskott.

Betalningen täcker innehållet i själva supportavtalet, vilket kan variera.

Köp och implementering av extrafunktioner, tillägg och plugins på kundens hemsida faktureras separat och sker endast efter föregående skriftlig överenskommelse med kunden.

14.2 Uppsägning av support- och driftavtal

Ett support- och driftavtal mellan 9bureau och en kund kan sägas upp av kunden och/eller av 9bureau utan föregående meddelande.

Den förskottsbetalda månadsbetalningen för den aktuella månaden då avtalet sägs upp återbetalas inte.

14.3 Särskilda förmånliga tjänster i samband med support- och driftavtal

Ett support- och driftavtal kan innehålla särskilda förmånliga tjänster för kunden, för vilka 9bureau i vissa fall står för eventuella utgifter.

I övriga fall avtalas med kunden ett tillägg till månadspriset på support- och driftavtalet, vilket faktureras som tillägg till månadspriset på support- och driftavtalet enligt överenskommelse med kunden.

Särskilt förmånliga tjänster kan t.ex. vara att köpa, installera och sätta upp proversioner av plugins och teman, etc.

Pro-versioner är kommersiella tillägg och tillägg för WordPress-lösningar som köps eller prenumereras på.

När kunden säger upp ett support- och driftavtal upphör dessa särskilt förmånliga tjänster.

I de fall 9bureau har upphandlat/outsourcat en sådan förlängning upphör tilläggen/tilläggen att fungera på kundens hemsida vid uppsägning av ett support- och driftavtal.

Det är sedan kundens ansvar att köpa de plugins och tillägg som behövs för att underhålla/återskapa relevanta funktioner på kundens hemsida.