Cookie och integritetspolicy

Vilka är vi

Vi är den svenska filialen av 9bureau med säte i Köpenhamn, Danmark.

Vår webbadress är: https://swedish.9bureau.dk/.

Såhär behandlas dina personupplysningar

När du besöker denna webbplats insamlas upplysningar om dig, som används för att anpassa och förbättra webbplatsen och våra/mina produkter. Om du inte önskar insamling av dessa upplysningar, bör du radera dina cookies och sluta använda webbplatsen. Nedanför hittar du mera information om vilken information insamlas, syftet och vilka tredjeparter, som har åtkomst till dem.

Cookies

Webbplatsen använder ”cookies”, som är en textfil, som sparas på din dator, mobil eller motsvarande i syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar och utföra statistik. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som tex. virus. Det går att radera eller blockera cookies.

Om du raderar eller blockerar cookies kan du riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt, samt att det finns innehåll, som du inte kan komma åt.

Webbplatsen innehåller cookies från tredjepart:

Google Analytics
Används för att mäta besök på webbplatsen och föra statistik

Who copied me
Registrerar om du använder mitt material och min text utan tillåtelse från mig. Detta program låter mig se exakt vad som blivit kopierat och när. Även innan det har offentliggjorts

Personupplysningar

Generellt

Personupplysningar är alla slags informationer, som i ett eller annat omfång kan kopplas till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar en rad sådana informationer. Det sker tex vid vanlig tillgång av innehållet, om du skriver upp dig till nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller svarar på enkäter, eller om du gör ett köp via webbplatsen.

Vi insamlar och behandlar typiskt följande typ av upplysningar: Et unikt ID och anonymiserade tekniska upplysningar om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt vilka sidor du klickar på (intressen). I det omfång du själv giver explicit samtycke till och själv skriver in informationerna behandlas dessutom: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsupplysningar. Det är typiskt i samband med köp. Samt – när det gäller förnamn och e-posten – om du skriver upp dig till nyhetsbrevet.

Syfte

Upplysningarna används för att identifiera dig som användare för att registrera dina köp och betalningar, samt för att kunna leverera de tjänster, du har efterfrågat, som tex att abonnera på nyhetsbrevet. dessutom använder vi upplysningarna för att optimera webbplatsens tjänster och innehåll.

Säkerhet
Vi har träffat tekniska och organisatoriska föranstaltningar mod, att dina upplysningar av en händelse eller olagligt raderas, offentliggörs, förringas eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid med lagstiftningen.

Hur länge sparas upplysningarna
Upplysningarna sparas i den tidsrymd som är tillåten enligt lagstiftningen, och vi raderar dem, när de inte längre är nödvändige. Perioden beror på karaktären av upplysningen och syftet med sparandet. Det är därför inte möjligt at ange en generell tidsram för när informationer raderas.

Vidarebefordran av upplysningar
Data om din användning av webbplatsen, geografisk placering, kön och ålderssegment med vidare delas med tredjeparter i det omfång dessa upplysningar känns till. Du kan se vilka tredjeparter, det rör sig om, i avsnittet om ”Cookies” ovanför.

Vi använder utöver detta en rad tredjeparter till uppbevaring och behandling av data. Dessa behandlar uteslutande upplysningar å våra vägar och får inte använda dem till egne syften.

Delning av personupplysningar som namn och e-post med vidare kommer bara ske om du ger samtycke till detta. Vi använder bara databehandlare i EU eller i länder, som kan ge dina upplysningar en tillräckligt skydd.

Nyhetsbrev

Om du har valt att ta emot nyhetsbrev från oss, sparas de upplysningar som du ger oss i samband med att du skriver dig upp dig till nyhetsbrevet. Vi behandlar dessa upplysningar, samt upplysningar om eventuella köp hos oss så länge det är relevant. I praktiken betyder det tills du säger upp nyhetsbrevet igen. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke till nyhetsbrevet igen, antingen att använda länken nederst i nyhetsbrevet eller genom att vända dig till 9bureau.se..

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplatsen kan innehålla inbäddat innehåll (tex videor). Inbäddat innehåll från andra webbplatser uppför sig på precis samme sätt som om den besökande hade besökt denna andra webbplats.

Dessa webbplatser samlar kanske in data om dig, använder cookies, inbäddar extra tredjeparts spårning, och registrerar din interaktion med det inbäddade innehållet

Kommentarer till bloggposter

Denna webbplats har skapats med hjälp av WordPress. Här kan du läsa vad WordPress skriver omkring kommentarer till bloggposter med vidare:

När besökande skriver kommentarer på webbplatsen, samlar webbplatsen in de data som visas i kommentarformuläret, och också den besökandes IP-adress och webbläsarens user agent string for att hjälpa till med att upptäcka spam.

En anonymiserat sträng som har upprättats utifrån din e-postadress (också kallat ett hash), kan levereras till WordPress Gravatar tjänst för att se huruvida du använder denna. Gravatar tjänstens privatlivspolitik finns tillgänglig här: https://automattic.com/privacy/. Efter godkännande av din kommentar, kommer din profilbild bli allmänt synlig tillsammans med din kommentar.

Cookies: Om du skriver en kommentar på webbplatsen, kan du välja att spara ditt namn, e-postadress och din egna webbplats i cookies. Detta har den praktiska funktionen att du inte behöver fylla i dina upplysningar igen, när du skriver ännu en kommentar. Dessa cookies kommer sparas i ett år.

Om du skriver en kommentar, så blir kommentaren och dess metadata sparat på obestämd tid. Detta sker så vi kan känna igen och godkänna uppföljande kommentar automatisk i stället för att de står i en moderationskö.

Om du har ett konto på denna webbplats, eller har skrivit kommentarer, kan du be om en exporterad fil med de personlige data vi har om dig, häribland alla data, du har gett oss. Du kan också be om, att vi raderar alla personliga data som vi har om dig. Detta innefattar inte någon form för data, som vi har plikt att spara av administrativa, lagmässiga eller säkerhetsmässiga skäl.

Besökandes kommentarer kan möjligtvis bli kontrollerade av en automatisk spam-igenkänningstjänst.

Dina rättigheter

Du har rätt att bli bortglömd/raderad. 
Du har rätt till registerutdrag.
Du har rätt att få eventuella uppgifter rättade.
Du har rätt till dataportabilitet.
Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandling av uppgifter. 
Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen

Om de upplysningar som behandlas om dig, är felaktiga har du rätt till att de korrigeras eller raderas. Vänd dig i detta fall till